ຜົນອອກເລກ

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍລາວວິລລ່າ ລ່າສຸດ

ຫວຍລາວ ວັນນີ້ ເລກອອກ 20:10

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍລາວ ລ່າສຸດ

ຫວຍລາວ ວັນນີ້ ວັນທີ


ລາງວັນເລກ 6 ໂຕ.

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 400,000,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 5 ໂຕ.

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 40,000,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 4 ໂຕ.

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 5,000,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ.

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 500,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ.

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 60,000 ກີບ.

ລາງວັນເລກ 1 ໂຕ.

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 5,000 ກີບ.

ກວດສອບຜົນການອອກຫວຍຍ້ອນຫຼັງ.

ວັນທີ ເລກອອກ
-
-
-
-
-
-
-

ເງື່ອນໄຂຮັບລາງວັນ.


ລາຍລະອຽດເງິນລາງວັນ

 • ເລກ 1 ໂຕທ້າຍ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 5,000 ກີບ.
 • ເລກ 2 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 60,000 ກີບ.
 • ເລກ 3 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 500,000 ກີບ.
 • ເລກ 4 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 6,000,000 ກີບ.
 • ເລກ 5 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 40,000,000 ກີບ.
 • ເລກ 6 ໂຕ ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງິນສົດ 400,000,000 ກີບ.

ຄຳເຕືອນ

ກໍານົດຈ່າຍລາງວັນ 10 ວັນ.ນັບແຕ່ມື້ອອກລາງວັນເປັນຕົ້ນໄປ.

ຖ້າກາຍຖືວ່າສະລະສິດ.ໃບຫວຍທີ່ຖືກລາງວັນຕອ້ງຢູ່ໃນສະພາບເດີມ.

ຕອ້ງບໍ່ມີຮອຍລືບ. ຂີດຂ້າ,ຈີ່ງສາມາດຮັບເອົາລາງວັນໄດ້.

ໂປຼໂມຊັ້ນ.


ໂປຼໂມຊັ້ນ.


**ສົນໃຈເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຄົນຂາຍຫວຍ ກັບພວກເຮົາ ຫວຍອິນຊີ ນະຄອງຫຼວງ ເລກ 3 ກະລຸນາປ້ອນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້ ແລ້ວພະນັກງານຂອງເຮົາຈະຕິດຕໍ່ກັບໂດຍດ່ວນ

ເວັບໄຊທ໌ ກຸ່ມບໍລິສັດ ອິນຊີ.


INSEE EXPRESS

INSEEGROUP

ONXON

INSEEINSURANCE

ແວ່ເຮົາ ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ

ອອນຊອນ ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ

ອິນຊີມາດ ຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ

ຮ້ານອາຫານ ວິນລາທາດຫລວງ

 • ປະຫວັດບໍລິສັດ INSEE TRADING

  ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫວຍພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງເລກ 3

  ບໍລິສັດ ອິນຊີ ເທຣດດິ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດ ຈາກກະຊວງການເງິນ ກໍ່ຄື ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ແຫ່ງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃຫ້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫວຍພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງເລກ3, ເລີ່ມຈຳໜ່າຍ ຫວຍແບບຈົດຂາຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ, ຊຶ່ງມີສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງເລກ3 ບໍລິສັດ ອິນຊີ ເທຣດດິ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫວຍພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງເລກ3, ແມ່ນວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນຊິ່ງແມ່ນ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ຫວຍພັດທະນາ ເປັນຜູ້ຊີ້ນຳໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ດ້ານຫວຍພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ກົດໜາຍຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ມີໜ້າທີ່ໃນການບໍລິການຈຳໜ່າຍຫວຍພັດທະນາ ເລກ 2ໂຕ 3ໂຕ ທາງຕົວແທນຈຳໜ່າຍມີສິດເຕັມສ່ວນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ. ທາງຕົວແທນຈຳໜ່າຍໄດ້ດຳເນີນການຂາຍຫວຍແບບພັດທະນາຂື້ນເລື້ອຍໆຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເຊັ່ນ:

 • ປະຫວັດບໍລິສັດ INSEE TRADING

  ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ຫວຍພັດທະນາ ນະຄອນຫຼວງເລກ 3

  ປີ 2003 ພັດທະນາຈາກການຈີກມາເປັນຈົດຂາຍ
  ປີ 2004 ໄດ້ມີພະລິດຕະພັນໃໝ່ອອກຈຳໜ່າຍກໍ່ຄື ຫວຍຂູດ ແລະ ຈຳໜ່າຍໃບຫວຍສາຍພິເສດເລກ 5ໂຕ ໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ
  ປີ 2007 ໄດ້ຈຳໜ່າຍຫວຍ 4ໂຕເພີ້ມໂຊກ
  ປີ 2008 ໄດ້ຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຫວຍໂລໂຕ 5/32
  ປີ 2011 ພັດທະນາຈາກການຂາຍແບບຈົດມາເປັນຫວຍແບບດີຈິຕ້ອນ
  ປີ 2015 ໄດ້ຮັບອານຸຍາດຈຳໜ່າຍຫວຍດີຈິຕ້ອນ ເລກ 2ໂຕ 3ໂຕ ທົ່ວປະເທດ
  ຫວຍດີຈິຕ້ອນ ສາຂາ 3 ອິນຊີ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍນະຄອນຫຼວງ ເລກ3 ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍໄດ້ທົ່ວປະເທດ

ສະໝັກ ເປັນຫົວໜ້າໜ່ວຍ ແລະ ຄົນຂາຍເລກ ກັບເຮົາ ງ່າຍງ່າຍ.


ສົ່ງ...
Your message was sent, thank you!

ທີ່ຢູ່:

ຖະໜົນ 32 ສິງຫາ
ບ້ານ ໜອງບອນ
ເມືອງ ໄຊເສດຖາ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ເຮົາ:

ໂທລະສັບ: 021 31 32 13
ແຟັກ: 021 490 211